آنالیز کنسانتره بره و بزغاله پرواری

%

16

CP

Kcal/kg

2500

MEn

%

4.4

EE

%

19

NDF

%

10

Ash

%

0.9

Ca

%

0.7

P


موارد مصرف : 

کنسانتره بره و بزغاله پرواری غذای کامل برای تغذیه و پروار بندی گوسفند و بز طی یک دوره 90 تا 100 روزه است.                                   
بره و بزغاله پرواری به لحاظ چربی بالا دارای مدت پروار طولانی و ضریب تبدیل غذایی بالا می باشد                                     
مدیریت صحیح به همراه تغذیه کنسانتره با کیفیت بالا باعث رفع مشکلات فوق و سود اقتصادی مطلوب می شود                                     
کنسانتره بره بزغاله پرواری شرکت مکمل سازی هشتگرد دارای خصوصیات زیر می باشد :

                                    
1- افزودنی های به منظور پیشگیری از بروز لنگش در طی دوره پروار                             
2- حداکثر افزایش وزن روزانه جهت کاهش ضریب تبدیل غذایی                                    3- استفاده از منابع مواد خوراکی گلوکوژنیک در کنسانتره                                     
 


مقدار مصرف :                                    
بسته به میزان مصرف ماده خشک براساس وزن دام تعیین میگردد.   

بره های 40 تا 25کیلوگرمی 1 تا 0/5 کیلوگرم در روز.     

بره های بالاتر از 40 کیلوگرم 1 تا 1/5 کیلوگرم درروز.                               
 


بسته بندی :                                     
در کیسه های 40 کیلوگرمی.                                     

 


شرایط نگهداری :                                     
در جای خشک و خنک نگهداری گردد.                                     

 


سایر محصولات سفارشی توسط گروه R&D و یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد.