آنالیز مکمل بره و بزغاله پرواری

IU

175000

Vitamin A

IU

12000

Vitamin D3

IU

10000

Vitamin E

gr

120

Calcium

gr

50

Phosphorus

gr

30

Mangesium

mg

1150

Manganese

mg

1740

Zinc

mg

315

Copper

mg

11

Cobalt

mg

11

Selenium

mg

26

Iodine

mg

400

Anti-oxidant


مقدار مصرف :                            
روزانه 30گرم به ازای هر راس دام.                             

 


بسته بندی :                             
در کیسه های 25 کیلوگرمی.                             

 


شرایط نگهداری :                             
در جای خشک و خنک نگهداری گردد.                             

 


سایر محصولات سفارشی توسط گروه R&D و یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد.