آنالیز مکمل میش و بز انتظار زایش

IU

84000

Vitamin A

IU

12000

Vitamin D3

IU

10000

Vitamin E

gr

80

Calcium

gr

55

Phosphorus

gr

20

Mangesium

mg

920

Manganese

mg

1260

Zinc

mg

250

Copper

mg

4

Cobalt

mg

3

Selenium

mg

19

Iodine

mg

400

Anti-oxidant


مقدار مصرف :                         
روزانه 50 گرم به ازای هر راس دام.                        

 


بسته بندی :                         
در کیسه های 25 کیلوگرمی.                         

 


شرایط نگهداری :                         
در جای خشک و خنک نگهداری گردد.                         

 


سایر محصولات سفارشی توسط گروه R&D و یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد.