آنالیز مکمل میش و بز داشتی و شیری

IU

48000

Vitamin A

IU

12000

Vitamin D3

IU

7000

Vitamin E

gr

40

Calcium

gr

30

Phosphorus

gr

15

Mangesium

mg

420

Manganese

mg

840

Zinc

mg

105

Copper

mg

2.5

Cobalt

mg

3

Selenium

mg

13

Iodine

mg

400

Anti-oxidant

ppm

2000

Monensin


مقدار مصرف :                             
روزانه 50 گرم به ازای هر راس دام.                             

 


بسته بندی :                             
در کیسه های 25 کیلوگرمی.                             

 


شرایط نگهداری :                             
در جای خشک و خنک نگهداری گردد.                             

 


سایر محصولات سفارشی توسط گروه R&D و یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد.