آنالیز مکمل ویتامینه + معدنی سفارشی ویژه مرغ مادر آربورایکرز تولید

:Each 2.5 kg of product contais

IU

15000000

Vitamin A

IU

5000000

Vitamin D3

mg

130000

Vitamin E

mg

9000

Vitamin K3

mg

6000

Vitamin B1

mg

20000

Vitamin B2

mg

8000

Vitamin B6

mg

20

Vitamin B12

mg

25000

Calpan

mg

70000

Niasin

mg

5000

Vitamin B9

mg

600

Vitamin H2

mg

1250

Anti-oxidant

mg

350000

Choline 

: Each 2.5 kg of product contais

mg

50000

Ferrous

mg

120000

Zinc

mg

16000

Copper

mg

120000

Manganese

mg

3000

Iodine

mg

300

Selenium


مقدار مصرف :                 
2/5کیلوگرم از مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم از مکمل معدنی در هر تن خوراک طیور.                  
طبق تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه.                 

 


بسته بندی :                 
در کیسه های 25 کیلوگرمی.                 

 


شرایط نگهداری :                 
در جای خشک و خنک نگهداری گردد.                 

 


سایر محصولات سفارشی توسط گروه R&D و یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد.