آنالیز مکمل ویتامینه + معدنی سفارشی ویژه مرغ مادر راس 308 تولید

: Each 2.5 kg of product contais

IU

15000000

Vitamin A

IU

5000000

Vitamin D3

mg

9000

Vitamin K3

mg

130000

Vitamin E

mg

600

Vitamin H2

mg

6000

Vitamin B1

mg

20000

Vitamin B2

mg

25000

Calpan

mg

70000

Niacin

mg

8000

Vitamin B6

mg

5000

Vitamin B9

mg

70

Vitamin B12

mg

0

Vitamin C

mg

1250

Anti-oxidant

mg

350000

Choline

: Each 2.5 kg of product contais

mg

120000

Manganese

mg

50000

Ferrous

mg

120000

Zinc

mg

16000

Copper

mg

300

Selenium

mg

3000

Iodin


مقدار مصرف :                     
2/5کیلوگرم از مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم از مکمل معدنی در هر تن خوراک طیور.                      
طبق تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه.                     

 


بسته بندی :                     
در کیسه های 25 کیلوگرمی.                     

 


شرایط نگهداری :                     
در جای خشک و خنک نگهداری گردد.                     

 


سایر محصولات سفارشی توسط گروه R&D و یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد.