آنالیز مکمل ویتامینه + معدنی سفارشی ویژه مرغ مادر فرمول سازمان

: Each 2.5 kg of product contains

IU

9,500,000

Vitamin A

IU

2,000,000

Vitamin D3

mg

2500

Vitamin K3

mg

20000

Vitamin E

mg

100

Vitamin H2

mg

1970

Vitamin B1

mg

6000

Vitamin B2

mg

11760

Calpan

mg

24750

Niacin

mg

2955

Vitamin B6

mg

800

Vitamin B9

mg

14

Vitamin B12

mg

0

Vitamin C

mg

500

Anti-oxidant

mg

666,670

Choline chloride

: Each 2.5 kg of product contains

mg

99200

Manganese

mg

80000

Ferrous

mg

60060

Zinc

mg

6000

Copper

mg

200

Selenium

mg

868

Iodine


مقدار مصرف :                         
2/5کیلوگرم از مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم از مکمل معدنی در هر تن خوراک طیور.                         
طبق تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه .                         

 


بسته بندی :                         
در کیسه های 25 کیلوگرمی.                         

 


شرایط نگهداری :                         
در جای خشک و خنک نگهداری گردد.                         

 


سایر محصولات سفارشی توسط گروه R&D و یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد.