آنالیز مکمل ویتامینه + معدنی سفارشی ویژه مرغ مادر فرمول سازمان

آنالیز مکمل ویتامینه و معدنی سفارشی ویژه مرغ مادر فرمول سازمان

: Each 2.5 kg of product contains

IU

9,500,000

Vitamin A

IU

2,000,000

Vitamin D3

mg

2,500

Vitamin K3

mg

20,000

Vitamin E

mg

100

Vitamin H2

mg

1,970

Vitamin B1

mg

6,000

Vitamin B2

mg

11,760

Calpan

mg

24,750

Niacin

mg

2,955

Vitamin B6

mg

800

Vitamin B9

mg

14

Vitamin B12

mg

0

Vitamin C

mg

500

Anti-oxidant

mg

666,670

Choline chloride

: Each 2.5 kg of product contains

mg

99,200

Manganese

mg

80,000

Ferrous

mg

60,060

Zinc

mg

6,000

Copper

mg

200

Selenium

mg

868

Iodine


  • مقدار مصرف : 2/5 کیلوگرم از مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم از مکمل معدنی در هر تن خوراک طیور طبق تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه .
  • بسته بندی : در کیسه های 25 کیلوگرمی .
  • شرایط نگهداری : در جای خشک و خنک نگهداری گردد .

سایر محصولات سفارشی توسط گروه R&D و یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد .