آنالیز مکمل ویتامینه + معدنی سفارشی ویژه مرغ مادر هوبارد پرورش

: Each 2.5 kg of product contais

IU

10,000,000

Vitamin A

IU

3,000,000

Vitamin D3

mg

50000

Vitamin E

mg

3000

Vitamin K3

mg

2400

Vitamin B1

mg

9000

Vitamin B2

mg

3500

Vitamin B6

mg

25

Vitamin B12

mg

11000

Calpan

mg

40000

Niasin

mg

1400

Vitamin B9

mg

200

Vitamin H2

mg

1250

Anti-oxidant

mg

400000

Choline

: Each 2.5 kg of product contais

mg

80000

Manganese

mg

50000

Ferrous

mg

80000

Zinc

mg

10000

Copper

mg

300

Selenium

mg

1500

Iodin

mg

0

Cobalt


مقدار مصرف :                         
2/5کیلوگرم از مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم از مکمل معدنی در هر تن خوراک طیور.                          
طبق تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه .                         

 


بسته بندی :                         
در کیسه های 25 کیلوگرمی .                         

 


شرایط نگهداری :                         
در جای خشک و خنک نگهداری گردد .                         

 


سایر محصولات سفارشی توسط گروه R&D و یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد .