آنالیز مکمل ویتامینه + معدنی سفارشی ویژه مرغ مادر هوبارد تولید

: Each 2.5 kg of product contais

IU

12,000,000

Vitamin A

IU

3,000,000

Vitamin D3

mg

70000

Vitamin E

mg

3000

Vitamin K3

mg

3000

Vitamin B1

mg

12000

Vitamin B2

mg

4500

Vitamin B6

mg

30

Vitamin B12

mg

14000

Calpan

mg

55000

Niasin

mg

2000

Vitamin B9

mg

250

Vitamin H2

mg

1250

Anti-oxidant

mg

400000

Choline 

: Each 2.5 kg of product contais

mg

100,000

Manganese

mg

50000

Ferrous

mg

100,000

Zinc

mg

10000

Copper

mg

300

Selenium

mg

2000

Iodin

mg

0

Cobalt


مقدار مصرف :                         
2/5کیلوگرم از مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم از مکمل معدنی در هر تن خوراک طیور.                           
طبق تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه .                         

 


بسته بندی :                         
در کیسه های 25 کیلوگرمی .                         

 


شرایط نگهداری :                         
در جای خشک و خنک نگهداری گردد .                         

 


سایر محصولات سفارشی توسط گروه R&D و یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد .