آنالیز مکمل ویتامینه + معدنی سفارشی ویژه مرغ مادر کاب پرورش

: Each 2.5 kg of product contais

IU

10,000,000

Vitamin A

IU

3,500,000

Vitamin D3

mg

3000

Vitamin K3

mg

100000

Vitamin E

mg

250

Vitamin H2

mg

2750

Vitamin B1

mg

8000

Vitamin B2

mg

15000

Calpan

mg

40000

Niasin

mg

3000

Vitamin B6

mg

2000

Vitamin B9

mg

25

Vitamin B12

mg

0

Vitamin C

mg

1250

Anti-oxidant

mg

500,000

Choline 

: Each 2.5 kg of product contais

mg

100000

Manganese

mg

40000

Ferrous

mg

100000

Zinc

mg

15000

Copper

mg

300

Selenium

mg

1500

Iodin


 مقدار مصرف :                 
2/5کیلوگرم از مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم از مکمل معدنی در هر تن خوراک طیور                  
طبق تجویز دامپزشک یا متخصص تغذیه .                 

 


بسته بندی :                 
در کیسه های 25 کیلوگرمی .                 

 


شرایط نگهداری :                 
در جای خشک و خنک نگهداری گردد .                 

 


سایر محصولات سفارشی توسط گروه R&D و یا به درخواست کارشناسان فارم های مرتبط تهیه و برای مشتریان خاص ارسال میگردد .